Hoshino Resort Kai Anjin

Owner: Hoshino Resort
Design: SUPER POTATO
Furniture: Time & Style
Location: Ito Shizuoka